روانشناس روانى یا روانى روانشناس؟!

عاقبت

خواستم‏ ‏به‏ ‏دنیا‏ ‏بیایم

و‏لى‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتدا

زیر‏ آن‏ ‏همه‏ ‏فشار‏ ‏من‏ ‏هم‏ ‏زاییدم

   + هلن ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢
comment نظرات ()