روانشناس روانى یا روانى روانشناس؟!

تا چه حد؟؟؟!!!!

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابد الدهر بماند

معجزه ای در هنگام تولد رخ میده و بعد از چند دهه به روایت سندی معتبر بعد از چند دهه بازگو میشه و سبب گمراهی بیشتر ساده لوحان میشه

و اما سند از این قرار است:

عن youtube عن شخص نا مشخصی بر جای مقدسی عن شهید عن همسر شهید عن خواهر علی عن قابله عن علی کوچولو

قدیمیا میگفتن دروغ شاخ و دم نداره

ولی این هم شاخ داشت هم دم

 

   + هلن ; ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۳
comment نظرات ()