روانشناس روانى یا روانى روانشناس؟!

از جنسی دیگر

روح درد گرفتم

دردی که با روان درد خیلی فرق داره

کاری از دستم بر نمیاد

کسی راه حلی نداره؟

   + هلن ; ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۳٠
comment نظرات ()