بیش از حد ظرفیت

چشامو بستمو دهنمو باز کردم

چیزی که نباید میگفتمو گفتم خودم هم میدونستم حرف دلم نیست

اونقدر عصبانی بودم و با عجله کارامو میکردم که وقتی خواستم  از اتاق برم بیرون فکر کردم در تا اخر بازه ولی نیمه باز بودو من یهو سرم به لبه ی در خوردو طبق قانون نیوتن هر عملی را عکس العملی است دیدم به جای اینکه برم جلو دو متر به عقب برگشتم

چوب بی صدایی بود صدای من هم در نیومد حتی یه اخ هم نگفتم

اصلا به ما نیومده عصبانی بشیم

هنوزم بعد از یه هفته جای یادگاریش معلومه رو پیشونیم

/ 20 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرصاد

رابطه فلسفه و حکمت اسلامی با اب هویج چگونه است .

هیچکس

سلام .. 1: دهنتو باز کردی برای کی؟ 2: حرف دلت چیه؟ 3: میزاشتی دو هفته بشه تا دیگه نه جاش باشه و نه این پست بیاد اینجا .. 4: به من سر بزن .. شاید .. [نیشخند]

مرصاد

افرین افرین اینا و تو مدرسه یادتون دادن ؟

مرصاد

موش بخورتت ! مطالعه گر !

مرصاد

بله

مرصاد

مزاحمت ایجاد می کنی چرا ؟

ebi

سلام [گل]

ساجده

میگن عصبانی نشین واسه همینه

احمد طالبی

واقعا چرا باید در اوج عصبانیت نتوانی خونسردی خودت را حفظ کنی که این بلاها سرت بیاد ان شااله که دیگه از این اتفاقای دردناک برات نیفته