_نمیدونم با احساس گشنگی کنار بیام یا با خود گشنگی

_ من اصولا سوار اتوبوس که میشم رمانتیک میشم بر عکس هواپیما و کشتی و قطار, شما چطور؟

_ چند روز پیش تو یکی از برنامه های تلوزیون داشت میگفت عمر طبیعی انسان 5000 ساله

یهو دلم برای نوح سوخت که جوون مرگ شد

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
آرزو بانو

من عاشق قطارم. الهی پس ماها تو نوزادی می میریم؟؟؟!!!!!!!

ژن کاذب

1: فرقی دارن؟؟؟ [ابله] 2: رمانتیک را تعریف کنید ؟ .. [نیشخند] 3: شوخی میکرده شما جدی گرفتی .. [زبان] [گل]

گولیا

مطمئنی که اشتباه نشنیدی؟