فردا دارم میرم سفر

دارم میرم یه جای خوب

ولی هنوز هیچ کاریمو نکردم

اگه رفتمو دیگه برنگشتم حلالم کنیدنیشخند

/ 3 نظر / 3 بازدید
مرصاد

ای قوم به حج به رفته .....!!!

علیرضا

حج..؟ تونستی بلیط حج واجب گیر بیاری... بابا... این کاره..!