بچه که بودم وقتی میدیدم بزرگترا براشون مهم نیست آبلیمو بریزن روی ماکارونی یا اینکه کارتون نمیبینن غصه میخوردم.... فکر میکردم منم وقتی بزرگ بشم نباید آبلیمو بریزم رو ماکارونی یا نباید کارتون ببینم چون دیگه بزرگ شدم... 

بیخیال نمیخوام دیگه ادامه بدم 

/ 0 نظر / 24 بازدید