روزگار من

visage-of-war.jpg

 

چقدر صداها به من نزديک است

انگار همه در گوش من فرياد ميزنند

صداهای گوش خراش٫ صدای خنده های مستانه

صدای جيغ های بلند٫ صدای ضجه های دلخراش

جو خفقان آوريست

قلبم به شدت می تپد

نفسم می گيرد

چشمانم سياهی ميرود

بدنم يخ می کند

متشنج می شوم

ناگهان همه جا تاريک می شود

ديگر صدايی نمی آيد

تنهايم

می هراسم

دلم می خواهد فرياد بزنم:

کسی نيست مرا ياری کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کسی نيست دست مرا بگيرد؟؟؟؟؟؟؟

ولی حنجره ام ياری نمی کند

اين فرياد بی صدايی است که در سينه ام حبس می شود

دوباره آن صداها نزديک می شوند

دوباره.........................................................

و اين است تکرار زندگی من

/ 5 نظر / 4 بازدید
modire ravabet omoomi

سلام...شرمنده!!!!...در ضمن کسی هست که تورا ياری کند!اين عکسم زشته!!!!ترسيدم!!!...اون حركتيم كه امجام دادي!!! من تقليد كردك با اجازه!!!..باحال بود!...فيلن!

محسن

سلام هلن جان .. ممنون که به من لطف داری و سر ميزنی .. چرا کسی نيست ياريت کنه !؟ پس دوست به چه دردی می خوره ؟ متن قبليت هم جالب بود خيلی شبيه به هميم .. شاد باشی .. تا بعد

محمد جواد شکری

سلام....خوبی هلن جان....من اينجا هر سازی که ميبينم بد آهنگ است......من دچار خفقانم خفقان.........می خواهم فرياد بلندی بکشم....از شما خفته ای چند....کيست که مرا ياری کند؟؟؟؟

airbus

سلام ... تنهای صدايی زيبايی دارد .. خوش آواز است برای دل شنوا ... تنهای کلام زيبايی دارد برای ذهن روشن البته نه ان ذهن روشن و ان دل شنوا که همه می داند .... بايد آشفته شوی ... گوشه نشين بايد بود ...... تنهايی زيباست .. اواش هم قشنگ اما ... وای بروزی ديوار های دلت ترک بردارن و .............. شاد باش شاد .... ايرباسی که ...

مهدي

سلام.تپش قلب وتنگی نفسو این چیزا که چیزی نيست.يه سری به يک پزشک داخلی بزن٬ حتما داروهای لازمو تجویز میکنه. شايد هم سرما خوردی!!!موفق باشی.