چرا اينجوری شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من احمقم......من خرم......چرا اين کاروکردم؟؟؟؟؟؟؟؟.......چرا اينجوری شد؟؟؟؟؟؟؟؟ خيلی دلم گرفته و برای اينکه يک کمی احساس سبکی کنم تصميم گرفتم بنويسم ديروز برای ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 12 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
5 پست
مرداد 89
1 پست
آبان 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست